Lietuvių /
Ugdymo programa /
Ikimokyklinis ugdymas /
Parengiamoji grupė (5-6 metų vaikams)

Parengiamoji grupė (5-6 metų vaikams)

5 – 6 metų vaikus priimame į parengiamąją grupę (Kindergarten)

Į pilnos mokymo(-si) dienos (8.20 - 15.30 val.) parengiamąją grupę priimami vaikai, kuriems iki lapkričio 1 d. sukanka 5 metai.  Parengiamosios grupės  tikslas  – visapusiškai brandinti vaiko asmenybę, ugdant mokėjimus ir įgūdžius, reikalingus pradinėje mokykloje.

Vaikų ugdymo užsiėmimai kuriami ir organizuojami pagal turiningą mokymo programą

Mokyklos mokymo(-si) gairės ir standartai sudaryti remiantis  50 pažangiausių JAV bei Europos tarptautinių mokyklų mokymo programomis. Visi mokomieji dalykai mokykloje dėstomi anglų kalba, vaikai naudojasi amerikietiškais vadovėliais, mokymo medžiaga ir priemonėmis.

Parengiamojoje grupėje (vidutinis klasės dydis - apie 15-18 įvairių tautybių moksleivių) vaikai kasdien lanko anglų kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo pamokas, kurias dėsto pagrindinė klasės mokytoja amerikietė. Po pietų vieną arba du kartus per savaitę vaikai pogrupiais lanko dailės, muzikos, informacinių technologijų bei kūno kultūros pamokas pas kitus mokytojus specialistus – lietuvius ir užsieniečius.  Klasėje nuolat dirba mokytojos padėjėja.

Anglų kalbos nemokantys vaikai papildomai jos mokomi pagal intensyvią programą

Vaikai, kurie nemoka ar prastai moka anglų kalbą, kasdien nedidelėse grupelėse papildomai mokomi pagal intensyvią anglų, kaip negimtosios kalbos (ELL), programą. Dažniausiai per vienerius ar dvejus metus moksleiviai pasiekia atitinkamą klasės kalbinį lygį.

Reguliariai vertiname vaikų žinias, įgūdžius ir ugdome jų kūrybiškumą

Skatiname vaikus užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, mąstyti kūrybiškai ir analitiškai bei tobulėti. Nedidelės vaikų grupės ir personalo pasiskirstymas leidžia individualizuoti mokymą. Kelis kartus per metus visi moksleiviai nuo parengiamosios klasės laiko norminius testus (MAPS), kurie leidžia įvertinti TAMV moksleivių pasiekimus bei palyginti juos su bendraamžiais iš JAV ir kitų tarptautinių mokyklų.

Parengiamojoje klasėje moksleiviai  kiekvieną ketvirtį gauna išsamius pasiekimų ir įgūdžių įvertinimus raštu. Du kartus per metus tėveliai kviečiami į individualius susitikimus su mokytojais aptari vaikų mokymosi pažangą. Mokytojai glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja su tėveliais, kviesdami juos į įvairias mokyklos šventes, reguliariai siųsdami informaciją apie klasės veiklą, atsakydami į klausimus individualių susitikimų metu ar el. paštu.

Pagal pamokų tematiką organizuojame įvairias pažintines išvykas ir ekskursijas Vilniaus mieste.


Plačiau apie vaikų ugdymo programą galite skaityti čia. 

Daugiau informacijos telefonu – 8 5 212 10 31, arba el. paštu admissions@aisv.lt.